หลักสูตรของทางเรา

ยินดีต้อนรับสู่ Douglas Business School

Douglas Business School (DBS) เป็นส่วนหนึ่งของ Douglas Institute of Higher Education Group ซึ่งมีหลักสูตรออนไลน์ทางด้านปริญญาที่มีคุณภาพของสหราชอาณาจักร (ประเทศอังกฤษ) มีหลักสูตรทั้งทางปริญญาโทและ MBAs ให้กับคนที่ทํางานและไม่มีเวลาในฮ่องกง

 เรามุ่งเน้นที่จะให้ทุกอาชีพสามารถที่จะดำเนินการศึกษาทางไกลทั้งระดับปริญญาและปริญญาโทในด้านการตลาด, ธุรกิจ, การเงินและการจัดการทรัพยากรมนุษย์

Our programs

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

(Awarded by University of Chichester (ส่งผ่าน OTHM))

หลักสูตร MBA (เอกชน) มีให้สําหรับนักเรียนที่ผ่านประกาศนียบัตร OTHM ระดับ 7 ด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์และคุณสมบัติความเป็นผู้นําและมีประสบการณ์การทํางานด้านการจัดการอย่างน้อยสองปี

ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA) (เอกชน) เป็นหลักสูตรปริญญาโท 60 เครดิต(คะแนนหลักสูตร) ที่ผ่านการตรวจสอบโดยมหาวิทยาลัยชิเชสเตอร์

Our Partners

เราทํางานร่วมกับ OTHM Qualifications เพื่อส่งมอบปริญญาในสหราชอาณาจักรออนไลน์ที่ราคาเป็นมิตรและรวดเร็วให้กับผู้เชี่ยวชาญในประเทศไทยโดยใช้แพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ที่ทันสมัยและการสนับสนุนการสอนที่มีคุณภาพ นอกจากนี้เรายังทํางานร่วมกับ EduQual, IBA และ WNIC ซึ่งมอบรางวัลให้กับองค์กรในสหราชอาณาจักรเพื่อให้ประกาศนียบัตรที่เกี่ยวข้องกับการทํางานที่สามารถ 'เลื่อน' ให้เป็นปริญญาตรีปริญญาโทและ MBA ต่างๆที่เราสามารถนําเสนอ

6500 + Happy Clients

200 + Online Courses

5M + People Reached

100 % Satisfaction